marți, 13 septembrie 2011

Model de Cerere APELDomnule Preşedinte,
Subsemnatul_, în calitate de_(apelant-reclamant sau, după caz, apelant-pârât, apelant-intervenient) în dosarul nr._/ _al acestei instante, cu termen de judecată la data de_ [1]. conform art. 287 alin. (2) C. proc. civ. depun în dublu exemplar [2]
Motivele apelului
declarat la data de_împotriva sentinţei civile nr. / pronunţată de Judecătoria/Tribunalul _
Motivele de fapt [3]:_
Temeiul de drept [4]: îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 282-298 C. proc. civ. coroborat cu art._
În dovedirea apelului, solicit [5]_(refacerea probelor administrate la fond sau, după caz, completarea acestor probe ori administrarea de probe noi).
În concluzie, solicit_[6]

Detalii: http://legeaz.net/modele/model-de-motive-de-apel

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu