marți, 13 septembrie 2011

PLANGERE Sector 4 - lipsa 25 m COLT etc
Către,
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti


                                                  Domnule Preşedinte,

Subsemnatul ......................, identificat cu CI seria ..., nr. ....., avand CNP... si adresa de email... (sau telefonul....), domiciliat în ........str........................nr. ........,  unde vă solicit şi comunicarea tuturor actelor de procedură,

în contradictoriu cu Poliţia Locală sector 4 Bucureşti, 
formulez, în termen legal, prezenta

PLÂNGERE

Împotriva procesului-verbal seria PLS4 nr. 000..... din data de ......, încheiat de agentul constatator (Stanca Alin), de la Poliţia Locală sector 4 Bucureşti, prin care vă solicit:

în principal:
1) anularea procesului-verbal sus-menţionat şi, pe cale de consecinţă anularea măsurii de sancţionare a subsemnatului cu 4 puncte-amendă, în valoare de 320 RON, şi cu 3 puncte de penalizare şi restituirea sumei de 160 RON achitată cu titlu de amendă către bugetul local.  
2) anularea dispozitiei de ridicare si obligarea Poliţiei Locale sector 4 Bucureşti sa-mi plateasca suma de 496 RON cu titlu de despagubiri civile pentru daune materiale, actualizata cu rata inflatiei.

în subsidiar, înlocuirea sancţiunii aplicate subsemnatului cu măsura avertismentului pentru următoarele

MOTIVE

In fapt, in data de.....avand treaba la notariat, am parcat autoturismul Dacia cu nr....., pe Bd. Sincai, inainte cu circa 7 m de intersectia cu o strada laterala. Am parcat in continuarea unui sir de masini stationate permanent pe banda intai a Bd. Sincai, care are 4 benzi de circulatie (inclusiv linia de tramvai).
Mentionez ca in zona unde am parcat nu exista un indicator de Avertizare ridicari auto si nici un indicator de Oprire interzisa. De asemenea, masina mea, fiind la distanta suficienta de colt, nu impiedica traficul rutier, conditie necesara pentru ridicare, conform HCL S4 nr. 37/2008 (se ridica „autovehiculele stationate neregulamentar si care constituie un obstacol pentru circulatie”).
Afland ca masina a fost ridicata m-am dus la firma Autosal Expert SRL unde am fost obligat sa achit suma de 496 lei pentru a-mi recupera autovehiculul. Suma mi s-a parut enorma pentru niste servicii nesolicitate de mine si pentru care legea cere sa existe un contract intre parti.
Politia locala sector 4 nu mai da deloc amenzi ci invoca in mod abuziv lipsa distantei de 25 m fata de coltul intersectiei cu o strada laterala, ca motiv pentru ridicarea masinilor, ignorand voit conditia suplimentara din HCL nr. 37/2008, ca se ridica doar autovehiculele „care constituie un obstacol pentru circulatie”. Lipsa locurilor de parcare face imposibila respectarea unei distante de 25 m fata de coltul intersectiei cu o strada secundara (si chiar indicatoarele de parcare de pe Bd. Sincai se afla la numai 5 m distanta de coltul intersectiei acestui bulevard cu mai multe strazi secundare.)
La Autosal Expert mi s-a incheiat un proces verbal pentru fapta din data de ....: “A stationat neregulamentar cu auto nr. ..... marca... pe str. .... – Ale. Ornamentului, la mai putin de 25 m de coltul intersectiei in interv orar 09,09 – 09,17 fiind fotog cu ap foto ...”.
Fapta comisa e prevazuta de art. 142 lit F din RAOUG nr. 195/2002 (Oprirea e interzisa in intersectii, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei). Am formulat obiectiuni in procesul verbal: Masina era parcata regulamentar, nu exista semnul de Oprire interzisa.” Conform art. 144, alin. (1) din RAOUG nr. 195/2002: „Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea vehiculelor.” dar acest lucru nu se intampla in practica, in cazul distantei de 25 m.

In principal
1. solicit anularea procesului-verbal sus-amintit, deoarece nu respecta condiţiile de formă impuse de lege şi, pe cale de consecinţa, anularea măsurii de sancţionare a subsemnatului cu 4 puncte-amendă, în valoare de .... RON, şi cu 3 puncte de penalizare şi restituirea sumei de ...... RON achitată cu titlu de amendă către bugetul local.

In primul rand, solicit anularea procesului-verbal deoarece agentul constatator nu a realizat o descriere concreta a faptei ci doar a reprodus textul legal din art. 142 lit. F din RAOUG nr. 195/2002 (a stationat „...la mai putin de 25 m de coltul intersectiei”).
In practica judiciara s-a considerat ca reproducerea textului legal care sanctioneaza presupusa fapta ilicita nu reprezinta o descriere a faptei contraventionale.
Astfel „Descrierea concreta a faptei contraventionale prin reproducerea textului care o incrimineaza nu echivaleaza  cu descrierea ei efectiva intrucat, in absenta descrierii modalitatii concrete, a actiunii or omisiunii ce infrange legea, nu se pot determina circumstantele savarsirii, urmarile ei, gradul real de pericol social, gradul culpei si in consecinta nici individualiza sanctiunea” – Decizia nr. 412/R/CA/2005 a Tribunalului Bihor.
De asemenea „Trecerea in procesul verbal de constatare a continutului dispozitiilor  art. 2 lit. g din Decretul nr. 153/1970 nu reprezinta o consemnare a faptei savarsite, deoarece acestea reprezinta doar temeiul legal al stabilirii faptelor contraventionale, care n-au fost descrise in procesul verbal respectiv” – Sentinta civila nr. 5461/1970 si Sentinta civila nr. 5462/1970 ale Judecatoriei Sector 4 Bucuresti; idem Decizia nr. 130/R/CA/2007 a Tribunalului Bihor.

Se incalca astfel prevederile art. 16 alin. (1) din OG nr. 2/2001:
 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: (...) descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei si  a locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite”.
Sancţiunea pentru această neregularitate a procesului-verbal este cuprinsă în art. 17 din OG nr. 2/2001, conform căruia Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
Potrivit jurisprudenţei dominante în materie, „In cazul în care descrierea faptei lipseşte cu desăvârşire sau aceasta este descrisă doar în mod generic, precum şi în cazul în care orice menţiune privind împrejurările în care fapta a fost săvârşită este inexistentă, duce la aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a actului constatator al contravenţiei” (Decizia 2463/20.10.2005 si Decizia 2406/13.10.2005 a Tribunalului Bucuresti.

In al doilea rand, procesul verbal nu contine explicit masura ridicarii auto, asa cum prevede art. 180, alin. (1) din RAOUG nr. 195/2002: (1) Procesul verbal de contraventie va contine in mod obligatoriu: descrierea faptei contraventionale...; sanctiunea complementară aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă;” iar ridicarea auto este o masura tehnico-administrativa, conform art. 97, alin. (1), lit. d din OUG nr. 195/2002.

In al treilea rand, se incalca art. 21, alin. (1) din OG nr. 2/2001 care prevede: „(1) In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.”
    
Astfel legea prevede ca agentul care constata contraventia la fata locului si cel care aplica sanctiunea sa fie una si aceeasi persoana, tocmai pentru a tine seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta si de urmarea produsa, ca sa aplice o sanctiune proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, conform art. 21, alin. (3) din OG nr. 2/2001.
Insa fapta a fost constatata de agentul de politie locala Ionita Dan (asa cum apare in Nota de constatare) iar procesul verbal cu sanctiuni a fost intocmit de agentul constatator Stanca Alin, deci de doi agenti diferiti.
In al patrulea rand, conform art. 16, alin. (1) din OG nr. 2/2001 si art. 180 din RAOUG nr. 195/2002: „(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: ...descrierea faptei...precum si aratarea tuturor imprejurarilor..; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;”
Insa actul normativ in baza caruia s-a ridicat masina, adica HCL S4 nr. 37/2008, nu apare in procesul verbal de constatare a contraventiei, care reprezinta unicul act probator al contraventiei.
Potrivit practicii judiciare: „Lipsa elementelor obligatorii ale PV de contraventie, inclusiv descrierea faptei contraventionale, nu poate fi completata prin acte extrinseci PV de contraventie.” (Decizia nr. 226/R/CA/2006 a Tribunalului Bihor).
„Actul normativ OG nr. 2/2001 nu prevede posibilitatea completarii mentiunilor procesului verbal de contraventie cu constatarile cuprinse in alte inscrisuri” (sentinta nr. 1341/14.05.2009 judecatoria Targu Neamt).
Procesul verbal contestat nu mentioneaza actul normativ in temeiul caruia mi s-a ridicat vehiculul, ci precizeaza doar date despre amenda si puncte de penalizare.
Dealtfel, nu mi s-a comunicat nici un alt act in care sa se ia aceasta masura si temeiul sau legal.
De aceea consider masura ridicarii autovehiculului una nelegala si in mod evident abuziva.

In al cincilea rand, fapta pentru care am fost sancţionat a fost constatata si inregistrata in absenta mea, cu un mijloc tehnic certificat (aparat foto), de aceea procesul verbal trebuia sa imbrace alta forma decat modelul din anexa nr. 1A si anume, anexa nr. 1D.
Astfel, potrivit art. 181 din Regulamentul de Aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:
„(1) In situaţia in care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau a unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier incheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevazut in anexa nr.1D, dupa prelucrarea inregistrarilor si stabilirea identitaţii conducatorului de vehicul.”
Nerespectarea condiţiilor de formă în ceea ce priveşte încheierea unui proces-verbal de contravenţie duce la nulitatea sa.
Prin urmare, procesul-verbal de constatare a contravenţiei săvârşită de subsemnatul a fost întocmit fără respectarea prevederilor legale, procesul-verbal criticat fiind unul nelegal, şi pe cale de consecinţă, solicit anularea acestuia şi, pe cale de consecinţă, a sancţiunilor dispuse în cadrul acestuia, respectiv 3 puncte penalizare si amenda 320 RON.

2. Măsura tehnico-administrativă a ridicării autoturismului a fost dispusă cu nerespectarea procedurii legale si, prin urmare, solicit anularea dispozitiei de ridicare.

În acest sens, invoc prevederile art. 64, art. 97 si 128 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, potrivit cărora:
Art. 64: (1)Poliţia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administraţiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.; (3) Ridicarea vehiculelor dispusa de poliţia rutiera in condiţiile prevazute la alin.(1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament.
Conform art. 64, alin (3) din OUG nr. 195/2002, ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin Regulament. Or, la ora actuala, Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, stabilit prin HG nr. 1391/2006, nu spune nimic despre procedura de ridicare a vehiculelor.
Politia nu avea dreptul sa dispuna ridicarea masinii mele deoarece masura tehnico-administrativa a ridicarii, mentionata in art. 97 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 195/2002 rep., nu poate fi luata decât cu respectarea dispozitiei din art. 64 alin. (3) din aceeasi OUG nr. 195/2002 rep. Or, actul normativ indicat, anume Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002 rep., nici cel adoptat prin HG nr. 85/2003, nici cel actual in vigoare, adoptat prin HG nr. 1391/2006, nu au nicio asemenea norma.
Prin urmare, Politia – agentul constatator – a luat o masura tehnico-administrativa ce, potrivit legii in temeiul careia a emis-o, nu are mecanismul legal de aducere la indeplinire, fiind, pentru aceasta, nelegala.
Art. 64 din OUG 195/2002 nu se refera la Regulamentul unei Hotarari de Consiliu Local, cum este HCL S4 nr. 37/2008, anexa 1, care decide ridicarea auto pe baza Dispozitiei de ridicare, contrar prevederilor Ordonantei Guvernului privind sistemul juridic al contraventiilor, OG nr. 2/2001 si care nu respecta principiul ierarhiei actelor normative.

Astfel se incalca art. 2 din OG nr. 2/2001 care prevede:
(2) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului.  
(5) Hotararile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept”.

Pe acest temei, Curtea de Apel Cluj a stabilit prin Decizia nr. 4829 din 18.11.2011 ca „OG nr. 2/2001 este un act juridic cu forta unei legi ordinare, derogari de la acest act normativ se pot realiza doar prin acte normative de acelasi rang. Hotararile de Consiliu Local nu au statut de lege speciala si trebuie sa nu contina dispozitii contrare legilor constitutionale, organice sau ordinare, sa intervina strict in limitele competentelor teritoriale si materiale ale organului emitent si sa respecte ierarhia fortei juridice a actelor normative de stat.”
De asemenea, s-a stabilit ca „Este esential impotriva legii fundamentale imputernicirea unei persoane juridice de drept privat cu executarea unei functii de constrangere prin forta, proprie numai autoritatilor Statului Roman desemnate in acest sens prin lege. O entitate de drept privat nu poate desfasura activitati prin care sa dispuna punerea in aplicare a legilor Statului Roman ori prin care sa impieteze asupra proprietatii private exercitand puteri de autoritate publica. Conform Legii 31/1990, art. 1, privind societatile comerciale, persoanele juridice cu scop patrimonial se organizeaza in vederea efectuarii de acte de comert, fiind contrar legii si ordinii de drept ca unei persoane juridice de drept privat sa-i fie incredintata forta publica proprie numai Statului Roman, prin organismele sale” – Sentinta civila nr. 279/CA din 19.09.2007 a Tribunalului Satu Mare.

Referitor la administratorul drumului public, Bd. Sincai este o  strada pe care circula RATB – deci este incalcata competenta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru ca aceasta strada NU este in administrarea sectorului 4, astfel ca nu se poate decide ridicarea vehiculelor in temeiul unei Hotarari a Consiliului Local. Intra in contradictie cu HGCM nr. 181/2000 si cu Decizia citata, nr. 4829/18.11.2011 a Curtii de Apel Cluj, privind competenta teritoriala a unei HCL.
Art. 97: (1) In cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, politistul rutier dispune si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:
d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar

(6) Procedura aplicarii masurilor tehnico-administrative se stabileste prin regulament.”
Prin regulament se refera la Reg. de Aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat de HG 1391/2006, care nu prevede nimic referitor la ridicarea auto, si nu la Regulamentul de ridicari auto aprobat de HCL S4 nr. 37/2008.
Art.128: (1) Autoritaţile administraţiei publice locale au urmatoarele atribuţii: d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulaţie, staţionare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere”.
H.C.L. S4 nr. 37/31.07.2008, anexa 1, contine „Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea in spatii special amenajatre si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public al sectorului 4 si care constituie un obstacol pentru circulatia publica.”
 Art.1 prevede: “Vehiculele stationate neregulamentar pe domeniul public si care constituie un obstacol pentru circulatia publica sunt supuse ridicarii, transportului si depozitarii…”.
Deci regulamentul consiliului local stabileste ca este nevoie de doua conditii pentru a ridica autovehiculul dar politia locala ignora a doua conditie.
Incalcarea distantei de 25 m fata de coltul intersectiei ar trebui sanctionata doar cu amenda caci altfel inseamna ca o masina stationata la 24 m de coltul intersectiei poate fi ridicata. In practica politia a avertizat soferii ca distanta de 5 m fata de coltul intersectiei este suficienta pentru a nu obtura vizibilitatea soferilor care circula pe artera principala. Masina mea se afla la circa 7 m distanta deci nu era un obstacol pentru trafic.
Sintagma “constituie un obstacol pentru circulatia publica” a fost definita clar de primarul Andrei Chiliman pe blogul sau www.chiliman.ro:  Am cerut firmei de ridicari să îşi limiteze acţiunile la maşinile parcate ilegal şi care încurcă traficul din Bucureşti. Mai exact, de pe bulevardele mari trebuie ridicate maşinile parcate abuziv, adică pe trecerile de pietoni, în dreptul staţiilor RATB sau cele care dublează primul rând de maşini de la trotuar.”
Din fotografiile depuse la dosar, cu alta masina aflata in acelasi loc unde parcasem eu, se vede ca masina mea, aflata la circa 7 m de coltul intersectiei cu o strada secundara, nu constituia un obstacol pentru traficul rutier.
Prin urmare, Dispozitia de ridicare a fost emisa neintemeiat, incalcand conditiile de ridicare prevazute in HCL S4 nr. 37/2008, motiv pentru care solicit anularea Dispozitiei de ridicare.
                                                 Domnule Presedinte,

Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, învederez Onoratei instanţe că măsura ridicării autoturismului care a fost dispusa în ceea ce mai priveşte a fost una nelegală, pentru următoarele motive:
1) Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, aprobat prin HG 1391/2006, nu prevede nimic despre procedura ridicarii auto, la care se refera art. 64, alin (3) din OUG 195/2002.

2) Prin Regulamentul mentionat la art. 64, alin (3) din OUG 195/2002 se intelege RAOUG nr. 195/2002 si NU regulamentul aprobat de HCL S4 nr. 37/2008, anexa 1, care stabileste ca ridicarea se face pe baza unei dispozitii de ridicare emise de politia locala. In plus, aceasta dispozitie de ridicare a fost dispusa neintemeiat intrucat masina mea nu era un obstacol pentru circulatia publica.

3) Regulamentul din HCL S4 nr. 37/2008, anexa 1, incalca art. 2 din OG nr. 2/2001:
 (2) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului.  
(5) Hotararile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept”.
Curtea de Apel Bucuresti, în data de 28.06.2012, in dosarul nr. 55269/3/2011, a dat urmatoarea solutie: Admite recursul. Modifică în tot sentinţa în sensul că admite excepţia de nelegalitate a Regulamentului Anexa 1 a Hotărârii nr. 37/2008 emisă de Consiliul Local Sector 4. Constată nelegalitatea acestui Regulament. Irevocabilă.

4) OG nr. 2/2001 prevede ca procesul verbal este singurul act prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie, deci dispozitia de ridicare stabilita printr-un Regulament aprobat prin Hotarare de Consiliu Local nu respecta aceste prevederi. Se incalca astfel principiul ierarhiei actelor normative.
5) Procesul verbal nu contine explicit masura ridicarii auto, asa cum prevede art. 180 din RAOUG nr. 195/2002: „(1) Procesul verbal de contraventie va contine in mod obligatoriu: descrierea faptei contraventionale...; sanctiunea complementară aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă;” iar ridicarea auto este o masura tehnico-administrativa, conform art. 97, alin. (1), lit. d din OUG nr. 195/2002.
 6) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare privind ridicarea auto în ceea ce mă priveşte, a unei copii de pe dispozitia de ridicare intocmita de politistul local, conform art. 4 din HCL S4 nr 37/2008.
Art. 25, alin. (2) din OG nr. 2/2001 prevede:  ” Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. ”
În acest sens, menţionez ca nu mi-a fost înmânată nicio Comunicare  privind masura ridicarii autoturismului dispusa de politia locala. Masura ridicarii auto nu mi-a fost comunicata pentru a putea fi atacata INAINTE de a plati, ceea ce tine de esenta actului administrativ. Am fost constrans sa achit imediat taxa de ridicare pentru a mi se elibera autovehiculul. Faţă de cele menţionate mai sus, apreciez ca măsura ridicării autoturismului în ceea ce mă priveşte a fost dispusa şi efectuata cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente în materie.

În aceste condiţii, consider ca prin obligarea nejustificata la plata taxei de 496 RON de către subsemnatul către SC AUTOSAL EXPERT SRL în vederea ridicării autoturismului ca urmare a dispoziţiei agentului politiei locale sector 4 in acest sens, Politia Locala Sector 4 mi-a provocat un prejudiciu material.
Fata de aceasta împrejurare solicit instanţei angajarea răspunderii civile delictuale a Politiei locale sector 4 pentru prejudiciul material provocat, si obligarea acesteia la repararea acestui prejudiciu, conform art. 998-999 Cod Civil.:
Art. 998: Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara.
 Art. 999: Omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa.

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale a Politiei locale sector 4, sunt întrunite condiţiile cumulative după cum urmează:
(i) existenta unei fapte ilicite – aceasta condiţie se verifica prin dispunerea masurii tehnico-administrative de ridicare a autoturismului cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege;
(ii) existenta unui prejudiciu - suma de bani achitata de subsemnatul in vederea eliberării autoturismului a fost nejustificata din punct de vedere juridic, determinând o micşorare a patrimoniului propriu fără existenta unui temei legal;
(iii) existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu;
(iv) existenta vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul - în acest caz, vinovăţia ce rezulta din culpa agentului constatator in dispunerea măsurii de ridicare a autoturismului.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal trebuie menţionat că un proces-verbal de constatare şi de sancţionare a contraventiei nu poate face, prin el însuşi, dovada existenţei faptei, a autorului acesteia şi a vinovăţiei, acest proces-verbal fiind doar actul prin care o persoană este acuzată de săvârşirea contravenţiei.
Prin urmare, subsemnatului nu mi se poate reţine sarcina dovezii celor constatate în procesul-verbal a cărui anulare o solicit. În lumina jurisprudenței CEDO, contravenţiile referitoare la circulația pe drumurile publice sunt încadrate în sfera ”acuzaţiilor în materie penală” la care se referă primul paragraf al art. 6 CEDO. Jurisprudenta CEDO , care defineste acuzatia in materie penala in raport de trei criterii alternative: calificarea in dreptul intern, natura faptei si gradul de severitate al sanctiunii aplicate, a statuat ca acuzatia in materie penala include si domeniul contraventional (Anghel contra Romaniei, 2007; Lutz contra Germaniei, 1987; Otzurk contra Germaniei, 1984).
Conform Art 6 CEDO, rezultă că subsemnatul beneficiez de prezumtia de nevinovatie, deci nu sunt obligat să-mi dovedesc nevinovăţia, sarcina probei revenind intimatului, care trebuie să facă dovada că aspectele consemnate în procesul-verbal de contravenţie sunt întemeiate şi corespund realităţii.
Prin urmare, intimatul trebuie să facă dovada celor reţinute în procesul-verbal.
Solicit Onoratei instanţe să pună în vedere intimatului să depună la dosarul cauzei Dispozitia de ridicare întocmita de agentul politiei locale sector 4 prin care s-a dispus ridicarea autoturismului, precum şi planşa foto, care va arata daca masina mea constituia un obstacol pentru circulatia publica.

Pentru toate aceste considerente, vă solicit anularea procesului verbal si a dispozitiei de ridicare, emise de Politia Locala sector 4 cu incalcarea reglementarile legale in domeniu.
In subsidiar, solicit înlocuirea sancţiunii aplicate subsemnatului cu măsura avertismentului.
Subsemnatul am avut o conduită corectă până în prezent, astfel că mi se poate aplica o sancţiune mai uşoară, în speţă avertismentul. Chiar si textul legal, art. 21 alin. (3), din OG 2/2001, impune obligativitatea aplicării unei sancţiuni proporţionale cu “gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.
Astfel, având in vedere lipsa de pericol social a faptei, a consecinţelor negative in urma faptei (nu s-a produs nici un accident, nu au existat vătămări ale unor persoane sau prejudicii), precum si circumstanţele personale ale contravenientului (buna conduita a subsemnatului si lipsa oricăror abateri de acest gen, anterioare faptei respective), se impune înlocuirea sancţiunii aplicate cu măsura avertismentului.
Sanctiunea ridicarii auto aplicata pentru stationarea vehiculului intr-o zona fara indicator de avertizare ridicari auto, in conditiile in care nu incurcam traficul rutier, este totusi disproportionata, prin suma totala de 816 RON (320 RON amenda + 496 RON taxa de ridicare), mai mare ca salariul minim brut de 750 RON si prin ingerinta in dreptul de proprietate.

Pentru acestea, vă solicit respectuos să înlocuiţi sancţiunea aplicată subsemnatului cu măsura avertismentului şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi obligarea intimatei Politia locala sector 4 la repararea prejudiciului material cauzat subsemnatului, constând în taxa de 496 RON achitată către SC AUTOSAL EXPERT SRL.

În drept, invoc dispoziţiile art. 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 21 alin. 3, 26 alin. (1), 38 alin. (3) din OG nr. 2/2001, art. 144, art. 180 si art. 181 din RAOUG nr. 195/2002, dispoziţiile art. 64, art. 97 si art. 128 din OUG nr. 195/2002, precum şi prevederile Anexei nr. 1 ale HCL S4 nr. 37/2008.
În dovedire, solicit proba cu înscrisuri.
Depun prezenta plângere, în două exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare.
Solicit soluţionarea prezentei plângeri şi in lipsa mea, in temeiul art. 242 alin. 2 CPC.

In anexa, fotocopii de pe Procesul-verbal seria PLS4 nr. .....din data de .....; Chitanţa seria .. nr. ... din .....2013, cu amenda de 160 RON;  Bonul fiscal din ..2013, pentru suma de 496 RON către SC AUTOSAL EXPERT  SRL.; Nota de constatare din ... 2013; copie B.I.; foto cu alta masina stationata in acelasi loc (ce arata ca banda intai este ocupata mereu de masini parcate regulamentar)  (atasati foto DOAR IN  CAZ ca va sunt FAVORABILE!! )

Data ....2013                                                                       Petent

                                                                                                 
                                                                                           Semnatura................................. 

5 comentarii:

 1. Mersi George, astazi depun si eu plangerea si sa vedem ce se intampla. Mie mi-au ridicat-o dupa Maria Tanase ca am parcat la mai putin de 25m de trecerea de pietoni si am obturat vizibilitatea. O gramada de prostii, eram la cativa metri de trecere. Plus ca intre mine si trecere mai era o masina parcata, plus ca in procesul verbal scrie ca locatie 'Bd Sincai cu Maria Tanase" cand am parcat clar pe Maria Tanase, plus ca la o ora si ceva dupa ce au scris ei ca au ridicat-o in PV, din alte poze facute tot de ei se vede clar masina mea care e tot in acelasi loc. Bataie de joc din partea dansilor, actionam in instanta.

  Multumesc inca o data pentru rapsuns si pentru blog.

  Eduard

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna ziua,

  revin dupa cateva luni cu o noua intrebare:
  Cum pot solicita anularea dispozitiei de ridicare (pe site ati spus intai sa contest PV apoi dispozitia de ridicare) daca eu am primit procesul verbal abia dupa 5 luni de la emiterea dispozitie de ridicare? Din cate am vazut dispozitia de ridicare poate fi contestata potrivit contenciosului administrativ in max. 30 de zile de la emiterea acesteia.

  Cu stima,
  Cornel

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua,

  La recomandarea dvs. am aplelat la dl. Cristian Ioan care a pierdut procesul. Dupa ce s-a vazut cu banii luati (care au fost mai mult decat dublu fata de ce ai spus aici) nu l-a mai interesat cazul, ba mai mult a intarziat cu trimiterea unor acte. Personal, nu-l recomand.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna ziua,
   Va multumesc pentru impartasirea acestei opinii.
   Altfel eu nu am de unde sa stiu cat de bun este un avocat.
   Imi fusese recomandat si mie de ASDR, Asociatia Soferilor si a Drepturilor lor din Romania.
   L-am scos din blog pe avocatul respectiv.

   Ștergere
  2. Paunescu Silviu
   Va multumesc!

   Ștergere