luni, 12 septembrie 2011

Procesul verbal


Termene de sanctiune
Daca ai savarsit o contraventie, ai fost amendat si nu ai luat procesul verbal la momentul sanctiunii, trebuie sa stii ca poti primi acasa sanctiunea in maxim 1 luna de la data faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni de la momentul constatarii. 
Orice zi trecuta peste cele 6 luni  anuleaza procesul verbal, prin interventia prescriptiei, insa, constatarea prescrierii o faci tot prin intermediul instantei de judecata
Art. 25, Ordonanta nr. 2/2001 
(1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. 
(2) Comunicarea se face de catre organul 
care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.  
Art. 13 
(1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.
 

Cand si cum poti anula procesul verbal
Impotriva procesului verbal de amenda poti face contestatie la judecatorie, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii sau primirii procesului verbal.

In acest sens vei face contestatia aratand motivele de fapt si de drept pe care le contesti si le depui in dublu exemplar, insotite de doua (2) copii dupa procesul verbal, la Judecatoria unde s-a comis fapta sanctionata. Totodata arati cu cine te judeci (Organul, autoritatea, primaria, etc care a emis Procesul verbal) si care este adresa acestuia.
Totodata este OBLIGATORIU sa spui instantei ce vrei:

1. Sa anuleze procesul verbal
2. Sa te scuteasca de la plata amenzii sau, daca ai platit-o, sa ti-o restituie

Motive de anulare a unui proces verbal
Toate procesele verbale se supun Ordonantei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia acelora care sunt reglementate de legi speciale ( in cazul nostru Codul Rutier, OUG nr. 195/2002 republicata si Reg.de aplicare, RAOUG, adica HG1391/2006 )
Pentru a putea stabili daca un proces verbal intruneste sau nu motive de legalitate, trebuie sa cunoastem urmatoarele lucruri:

Art.16 din OG nr. 2/2001:

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu
-data si locul unde este incheiat; 
- numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; 
- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; 
- descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in carea fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; 
- indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;
- indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; 
- posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; 
- termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. 

(5) In cazul
in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia. 
(6) In situatia in 
care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. 
(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

Ce inseamna nulitate absoluta (ex. art.16, alin.7 de sus si art.17 de jos)
Adica procesul verbal este anulat prin efectul legii, pentru cauze care nu se pot complini ulterior emiterii sale, iar efectele acestuia raman anulate, astfel contravenientul este pus in situatia anterioara sanctiunii.

Cine stabileste nulitatea absoluta
Instanta de judecata - judecatoria din circumscriptia careia s-a produs fapta.

Art.17 din OG nr. 2/2001:
Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Ce trebuie sa verifici cand ai fost amendat
Avand in vedere dispozitiile art. 16 din Ordonanta nr. 2/2001, mentionat anterior,verifica cu extrema atentie daca:
- sunt cuprinse toate datele de identificare ale agentului constatator/inspector
 - datele tale sunt corecte si complete
- fapta pentru care esti sanctionat este descrisa in litere, (de exemplu " a condus autoturismul numarul .... trecand pe culoare rosie")
- verifica articolele in care se incadreaza fapta (rubrica fapta savarsita prevazuta de art...) si verifica daca sanctiunea aplicata coincide cu cea ce descrie fapta (rubrica "se sanctioneaza conform..."). De retinut: intre descrierea faptei in litere si incadrarea faptei intr-un articol trebuie sa existe precizie maxima, adica sa reiasa foarte clar ca fapta de a conduce autoturismul trecand pe culoare rosie, de exemplu, este cea incriminata si de art. indicat in rubrica "fapta savarsita prevazuta de art. ..." 
- verifica daca s-au trecut numele societatii de asigurare (daca este cazul), mentiunea ca se poate achita amenda in 48 de ore lucratoare, mentiunea ca se poate formula contestatie in termen de 15 zile si, nu in ultimul rand, obliectiunile tale si eventual datele despre martori sau indicarea motivului pentru care nu s-a luat niciun martor.

Urmarile unei actiuni de contestare a procesului verbal
Ce poti obtine in urma judecatii?
- anularea procesului verbal
- scutirea de plata amenzii sau restituirea ei, daca a fost platita

Ce trebuie sa mai stii?
Pe toata durata judecatii se supenda masura executarii dispozitiilor cuprinse in procesul verbal. Adica esti scutit de plata amenzii, predarea permisului de conducere, etc, pana la momentul la care instanta se pronunta irevocabil.
De aceea politia rutiera nu mentioneaza masura ridicarii auto in PV (desi asa cere Codul rutier!) si s-a inventat prin hotarare de consiliu local (HCL) un act numit Dispozitie de ridicare
Nu exista decat o singura jurisdictie, nemaiexistand din noiembrie 2010 faza recursului. Solutia data de Judecatorie este irevocabila.
Nu exista taxe de timbru, actiunea fiind scutita de orice taxe de timbru Art. 36 din OG nr. 2/2001
Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu